Nieuwe cao voor het mbo

Eind juni vroegen we onze leden die werkzaam zijn in het mbo om hun mening over het onderhandelaarsakkoord voor de cao mbo. Inmiddels zijn niet alleen zij, maar ook de leden van alle andere verenigingen die zijn aangesloten bij de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) geraadpleegd. Zij – en ook de werkgevers in het mbo en de overige vakbonden – hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De nieuwe cao treedt hierdoor formeel in werking. Deze heeft een looptijd van (met terugwerkende kracht) 15 mei 2021 tot 1 december 2021.