Nieuwe publicatie: Van verzuim naar aanwezigheid

In de afgelopen periode heeft de LBBO deelgenomen aan de zogeheten ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ van het Steunpunt Passend Onderwijs. Samen met dit steunpunt en ook Ingrado, NCJ en BiOND hebben we onder meer bouwstenen en voorwaarden ontwikkeld en voorbeelden verzameld die helpen om bij schoolverzuim meer te denken en te werken vanuit het begrip ‘aanwezigheid’. De focus wordt daarmee dus aanwezigheid, in plaats van verzuim. De opbrengsten van de ontwikkelgroep zijn – samen met informatie uit (wetenschappelijke) literatuur – in een compact naslagwerk gebundeld: Van verzuim naar aanwezigheid.

De publicatie is te downloaden van de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Ook vind je daar een checklist voor aanwezigheidsgegevens in de school.