Nieuwe website Steunpunt Passend Onderwijs

De website en huisstijl van het Steunpunt Passend Onderwijs (van de PO- en VO-raad) zijn vernieuwd. Op de nieuwe site vind je bijvoorbeeld tips, documenten en inspiratie uit de praktijk, die je kunnen helpen met de uitvoering van passend onderwijs. De LBBO is partner van het steunpunt en werkt op verschillende manieren met de organisatie samen.

Kijk op steunpuntpassendonderwijs-povo.nl