Noodplan gemeente Utrecht: maatregelen met kwetsbare gevolgen

De gemeente Utrecht heeft in het kader van het oplossen van het lerarentekort  het actieplan ’Utrecht Leert’ gelanceerd. Met de groei van de stad zijn de Utrechtse lerarentekorten, net als in andere grote steden, hard opgelopen. Om dat op te lossen vraagt de stad ruim 15 miljoen euro van het rijk. Dat geld moet worden ingezet voor begeleiding van starters en het werven van zij-instromers via leerwerkplekken. Daarnaast moet er nagedacht worden over slimme manieren voor vervanging en moet er flexibeler worden omgegaan met de verplichte onderwijstijd.  Ook willen schoolbesturen af kunnen wijken van het bevoegdhedenstelsel: er moeten onbevoegden voor de klas kunnen staan, zoals leraarondersteuners, onderwijsassistenten, gastdocenten, sportcoaches of er vindt opvang plaats in plaats van lesgeven.

 

Lees hier het hele bericht