Omgaan met de gevolgen van het coronavirus informatie van het NJI voor o.a. professionals

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert professionals, kinderen, ouders en opvoeders en graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houden zij je op de hoogte.

Deze informatie over het coronavirus sluit aan bij de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Zij werken samen met veel verschillende partijen o.a.: Jeugdzorg Nederland, Veilig Thuis, Steunpunt Passend Onderwijs, GGZ Nederland, PO-raad en VO-raad.

Heb jij handige informatie voor anderen en staat dit nog niet op de website? Stuur dan een mail naar: coronavirus@nji.nl