Onderhandelaarsakkoord cao-mbo 2020-2021

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid zijn op 26 mei jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo overeengekomen. Het akkoord is in korte tijd tot stand gekomen dankzij de inzet van cao-partijen. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de lijn die de werkgevers- en werknemersorganisaties samen al langer inzetten om de arbeidsvoorwaarden voor huidige (en toekomstige) medewerkers aantrekkelijk te houden en verder te ontwikkelen, doorgetrokken. Het nieuwe onderhandelaarsakkoord bevat loon- en procesafspraken.

Loonontwikkeling en looptijd

Per 1 juli 2020 worden alle salarissen structureel verhoogd met 3,35%.

In juli 2020 ontvangt elke medewerker een eenmalige uitkering van 825 euro bruto, bij een arbeidsovereenkomst in deeltijd te berekenen naar rato van de deeltijdfactor.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

Carrièreperspectief en een passende salarisstructuur

Cao-partijen hebben een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag om op basis van onderzoek en praktijkvoorbeelden een voorstel te doen om het carrièreperspectief te vergroten en een daarbij passende salarisstructuur te ontwikkelen. In april 2021 moet deze werkgroep klaar zijn zodat het resultaat kan worden betrokken in de gesprekken voor een opvolgende cao.

Wendbaarheid

Omdat de omgeving waarin en waarvoor het mbo opleidt (snel) wijzigt, vraagt dat van het mbo en van haar medewerkers het vermogen om te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen. De opbrengsten van recent gedaan onderzoek naar aspecten die de wendbaarheid kunnen belemmeren en uitgevoerde experimenten, worden het komend jaar door cao-partijen nader besproken.

Functiewaarderingssysteem mbo

Cao-partijen hebben besloten het functiewaarderingssysteem FUWA-MBO te moderniseren. Dit proces start door knelpunten die scholen ervaren bij de toepassing van FUWA-MBO in kaart te brengen. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre FUWA-MBO een bijdrage levert of kan leveren aan loopbaanbeleid. Bij dit proces wordt een aantal mbo-scholen betrokken. Dat moet op de kortst mogelijke termijn leiden tot een systeem dat gebruiksvriendelijk en up-to-date is.

Het onderhandelaarsakkoord cao-mbo 2020-2021 wordt de komende weken door de MBO Raad en AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid aan hun achterbannen voorgelegd met een positief advies.

Lees hier de tekst van het onderhandelaarsakkoord cao-mbo 2020-2021