Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017

Om de kwaliteit en continuïteit van het primair onderwijs blijvend te kunnen garanderen en lesuitval te voorkomen, is het noodzakelijk een afwezige leraar zo vaak als mogelijk te vervangen. Door de invoering van de WWZ, die wel geldt voor het bijzonder onderwijs en niet voor het openbaar onderwijs, was het complex om tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Inzet was om te komen tot een effectieve balans tussen de behoefte aan toereikende flexibiliteit, rechtspositie van vervangers en de kwaliteit van het onderwijs.

Partijen hebben afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

 • Looptijd en loonontwikkeling cao
 • Afspraken openbaar en bijzonder onderwijs
 • Afspraken ketenbepaling en vervanging voor het bijzonder onderwijs
 • Afspraken over de ontslagroutes (bijzonder onderwijs)
 • Afspraken over aanpassingen van de WOPO
 • Commissie van Beroep (bijzonder onderwijs)
 • Participatiewet
 • Overplaatsingsbepalingen
 • Arbeidsmarkt- en GOVAK-middelen
 • Overige onderwerpen
 • Technische punten

 Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017