Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs

De vakbonden en de PO-Raad zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. In deze cao – die loopt tot en met 30 april 2023 – staan onder meer de volgende afspraken:

  • Per 1 juli komt er een loonsverhoging van 4,75 procent.
  • Medewerkers ontvangen komende maand eenmalig 500 euro (naar rato van werktijdfactor).
  • Medewerkers hebben recht op 415 uur betaald ouderschapsverlof (iets meer dan de wettelijk vastgelegde 9 weken). In het eerste levensjaar van een kind is de vergoeding 75 procent van de bezoldiging.
  • Schoolteams mogen zelf afspraken gaan maken over de besteding van het extra geld voor professionalisering dat minister Wiersma – met het Onderwijsakkoord – heeft vrijgemaakt.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord. Om dit om te zetten naar een nieuwe cao is instemming van de leden van de onderhandelende partijen nodig. De leden van de LBBO die werkzaam zijn in het primair onderwijs hebben dan ook een e-mail ontvangen waarin om hun mening wordt gevraagd. Deze ledenpeiling staat open tot 4 juli, 20 uur.

Lees het volledige onderhandelaarsakkoord.

Meer weten? Lees verder op de website van de FvOv.