Onderhandelaarsakkoord over de cao mbo

De FvOv, waarbij de LBBO is aangesloten, heeft samen met de andere bonden een akkoord met de MBO Raad bereikt over een nieuwe cao in het mbo. Deze cao heeft een korte looptijd tot 1 december 2021. De belangrijkste punten uit het akkoord zijn:

  • een structurele loonsverhoging per 1 juli 2021 van 1,6 procent
  • een eenmalige uitkering van 500 euro per 1 juli 2021
  • in afwachting van afspraken met het ministerie van OCW over extra middelen voor carrièreperspectief: het stoppen van de downgrading in de salarismix voor leraren

De FvOv legt dit akkoord met een positief advies aan haar leden voor. De LBBO roept haar leden – die werkzaam zijn in het mbo – op hun stem te laten horen. Ze ontvangen een nieuwsbrief met daarin een link naar het stemformulier.

Het uitgebreide akkoord en achtergrondinformatie vind je op de website van de FvOv.