Profiteren van wetenschappelijk onderzoek

Om het onderwijs maximaal te laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de Kennisrotonde en de Kennisportal Onderwijs gelanceerd. Twee online initiatieven om kennis met de praktijk te delen.

De Kennisrotonde is een digitaal loket dat begin 2016 in het leven is geroepen voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk. Het antwoord dat de Kennisrotonde aan de vraagsteller geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

De Kennisportal Onderwijs geeft in één keer toegang tot zo’n 15 Nederlandstalige databases en websites. Alle bieden ze betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Voor docenten en voor andere onderwijsprofessionals en belangstellenden. Het NRO ontsluit deze kennis voor het onderwijs via één zoekscherm. De resultaten tonen in veel gevallen toegankelijke samenvattingen van kennis uit onderwijsonderzoek, met een verwijzing naar (wetenschappelijke) publicaties. Het grootste deel van deze informatie is gratis in te zien of te downloaden.

(bron: FvOv)