Onderwijsraad schetst vijf coronascenario’s

Om scholen te helpen goed voorbereid te zijn bij een nieuwe coronagolf, heeft de Onderwijsraad vijf coronascenario’s doordacht: ‘verkoudheid’, ‘griep+’, ‘externe dreiging’, ‘continue strijd’ en ‘worst case’. De Onderwijsraad vindt dat het onderwijs altijd moet doorgaan, in welk scenario ook (inclusief stages, praktijkleren, toetsen en examens). Volgens de Onderwijsraad moet het kabinet doen wat nodig is om daarvoor te zorgen.

Zo vindt de Onderwijsraad dat het kabinet leraren moet scharen onder de voorrangsgroepen in de vaccinatiestrategie. Daarnaast zou het kabinet nu, in goede tijden, moeten zorgen voor een noodplan voor het afnemen van toetsen en examens, voor flexibele capaciteit in gebouwen als we weer afstand moeten houden en voor goede ventilatie op scholen.

Meer informatie en het rapport Coronascenario’s doordacht; handreiking voor noodzakelijke keuzes vind je op de website van de Onderwijsraad. Ook scholen kunnen de handreiking gebruiken bij hun voorbereiding.

Sectorplan corona
Net voor de zomer presenteerde het ministerie van OCW het sectorplan corona, met daarin een overzicht van maatregelen op scholen bij verschillende stadia van coronabesmettingen. Lees de reactie van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), waarbij de LBBO is aangesloten, op dit plan.