Onderzoek: hoe volg jij ondersteuningsbehoeften?

Hoe volg en analyseer je de ondersteuningsbehoeften van leerlingen binnen jouw school of samenwerkingsverband? Onderzoeksbureau Oberon wil dit, samen met het ministerie van OCW, in beeld brengen en zet daarom een korte vragenlijst uit.

Het doel van het onderzoek is dat we meer inzicht krijgen in de loopbanen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte: hoe doen zij het in het onderwijs vergeleken met hun leeftijdsgenoten die geen extra ondersteuning krijgen? Zo wordt ook duidelijker hoe effectief passend onderwijs is op landelijk, regionaal én school- en klasniveau.

De vragenlijst – die in samenwerking met de LBBO is ontwikkeld – is bedoeld voor intern begeleiders, schoolleiders, ondersteuningscoördinatoren of andere ondersteuningsmedewerkers. Het duurt ongeveer tien minuten om deze in te vullen.
Ga direct naar de vragenlijst.