Onderzoek inspectie: ‘Leesvaardigheid daalt’

Uit een peilingsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald.

De inspectie onderzocht onder meer hoe vaardig leerlingen op het gebied van begrijpend lezen zijn. Het onderzoek ging over het schooljaar 2020-2021, en er is gekeken naar de vaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs. Het blijkt dat hun leesvaardigheid ten opzichte van tien jaar geleden licht is gedaald. In het sbo is die daling iets sterker dan in het reguliere basisonderwijs.

Referentieniveaus
Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de leerlingen in het basisonderwijs minimaal niveau 1F van de referentieniveaus haalt, en 50 procent streefniveau 2F. In het sbo behaalde 39 procent van de leerlingen 1F en 7 procent 2F. Bij de invoering van de referentieniveaus in 2010 is de ambitie geformuleerd dat 85 procent van de leerlingen aan het einde van het primair onderwijs 1F en 65 procent 2F beheerst.

Aan de slag
Naar aanleiding van het onderzoek zijn op de website van de onderwijsinspectie werkvormen en tips (van SLO) gepubliceerd om het onderwijs in begrijpend lezen een impuls te geven en aan de slag te gaan met de verdere leesontwikkeling van leerlingen.
Daarnaast zijn gedachten en ideeën verzameld voor de verbetering van het onderwijs in begrijpend lezen, bedoeld voor de praktijk, het beleid en het onderwijsonderzoek. De suggesties geven ook aanknopingspunten voor een gesprek over het leesonderwijs.

Lees meer over het peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021 op de de website van de onderwijsinspectie.