Onderzoek Meer Meesters?: Routes naar diversiteit voor de klas

Meesters zijn schaars. Hoewel er al geruime tijd geprobeerd wordt het tij te keren en de instroom van mannen op de pabo lijkt toe te nemen, is er sprake van een ongelijke verdeling. Dit staat haaks op de overtuiging van het ministerie van OCW en vele anderen dat een de lerarenpopulatie een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving, dat meer diversiteit positief bijdraagt aan de cultuur op de werkvloer, en dat meer mannen voor de klas een positief effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling van jongens én meisjes.

Onderzoeksinstituut ResearchNed deed in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor meer mannen voor de klas.

Lees verder op de website van de FvOv