Onderzoek naar gevolgen (online) pesten

Voormalig pestslachtoffers hebben een minder positief zelfbeeld, meer angst voor het leggen van sociale contacten en zijn minder tevreden over hun leven dan volwassenen die niet gepest zijn. Dat concluderen de universiteiten van Heerlen, Antwerpen en Tilburg in hun onderzoek naar de langetermijngevolgen van (online) pesten. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de langetermijneffecten van zowel offline als online pesten.

Opvallend is dat sommige jongeren ook een positieve impact van het gepest worden ervaren. Zo voelen zij zich nu mentaal en fysiek sterker, onderhouden zij nog hechte vriendschappen met personen die voor hen opkwamen en zijn zij weerbaarder.

Lees meer op de website van het NJI.