Onderzoek naar kinderen van ouders met een verstandelijke beperking

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking blijven vaak ongezien. Welke ondersteuning hebben zij nodig? Het Trimbos Instituut doet onderzoek, ook onder onderwijsprofessionals. Vul de vragenlijst in.

 

In Nederland leven 1,1 miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Naar verwachting heeft een aanzienlijk deel van hen ook kinderen. Veel van deze kinderen hebben zelf geen verstandelijke beperking. Helaas blijven deze kinderen nog grotendeels ‘ongezien’.
Hun problemen en behoeften worden tot op heden nog niet (voldoende) gesignaleerd, laat staan dat ze ondersteuning krijgen. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Het Trimbos-instituut wil daar verandering in brengen! We willen samen met de kinderen zelf én de professionals onderzoeken wat er nodig is: wat is er nodig om het signaleren en de ondersteuning van deze kinderen te verbeteren?

  • Ze willen professionals in het onderwijs, het sociale domein, de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of algemene gezondheidszorg vragen een online vragenlijst in te vullen.
  • Ze roepen ook volwassen kinderen van verstandelijk beperkte ouders op om hun ervaringen en behoeften te delen. Dit kan via een groepsgesprek, een telefonisch gesprek of via een vragenlijst.

Meer lezen? Trimbos.nl | Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking: een onzichtbare groep