Onderzoek ‘signaleren en ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie’

Help jij mee met het onderzoek van ZonMw? Hoe signaleer je als professional in het voorveld een kind of jongere die in een kwetsbare situatie opgroeit? En hoe handel je wanneer een kind of jongere een verhoogd risico heeft op psychische, sociale, en/of schoolproblemen? Deze vragen staan centraal bij het grote landelijke onderzoek van ZonMw.

Waarom dit onderzoek?

Met deze vragenlijst wil het Kenniscentrum meer zicht krijgen op wat professionals kunnen gebruiken om jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie vroegtijdig(er) te herkennen en ondersteunen. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat zij ernstige problemen ontwikkelen en specialistische ggz-hulp nodig hebben.

Online vragenlijst

De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten om in te vullen en alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Het onderzoek loopt tot en met 31 december 2023.

Samenwerking

Bij dit onderzoek van ZonMw zijn naast het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Pharos verschillende partijen betrokken, waaronder: de Nationale Jeugdraad (NJR), het Trimbos Instituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Divosa, en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Wat kan jij doen?

Hoe meer professionals deze vragenlijst invullen, hoe meer inzicht er wordt verkregen in de kennis en behoeftes rond het signaleren, handelen en ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie. Naast het invullen van de vragenlijst, kan je helpen door dit onderzoek binnen je netwerk te delen.

Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.