Onze reactie op de Miljoenen nota.

Uiteraard onderstrepen wij het belang om in dit proces ook kwalitatief goede aandacht te te kunnen geven aan de excellente leerlingen. Het is een grote en essentiële uitdaging om deze kinderen voldoende te prikkelen in het kader van passend onderwijs.

In de nota staat geschreven dat ‘het geld’ in de klas terecht moet komen, omdat daar het verschil wordt gemaakt: in de overdracht tussen leraar en leerling. De rol van de begeleider wordt hierbij niet genoemd. Doel van de begeleider in het onderwijs is het verbreden van het  handelingsrepertoire van leraren. De LBBO vindt daarom dat de kwaliteit van deze begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.’

De LBBO blijft zich inzetten voor de belangen van de begeleider.