Oproep voor nieuw kabinet tot Deltaplan Lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisatie in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort.

Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven. Het oplossen van het lerarentekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan ook op de lange termijn blijven steunen. Een plan dat het vak van leraar en schoolleiders aantrekkelijker maakt, door een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen en je te professionaliseren en waarin autonomie van en vertrouwen in de leraar voorop staat.

Onze voorzitter Tim van der Rijken over de brief: “Terecht trekt de Onderwijsraad al aan de bel bij het nog te vormen kabinet. Een lange termijn aanpak, samenhangende ambities en stevige investeringen in het onderwijs blijven hard nodig. Voor álle kinderen in ons land en de samenleving als geheel, nu en in de toekomst. En omdat de druk op leraren nog vele jaren zal aanhouden, is het van groot belang om ook structureel te investeren in al die professionals die hen begeleiden en ondersteunen. Zij zorgen samen met de leraren voor goed onderwijs dat past bij wat de leerling kan en nodig heeft.”

Verschillende onderwijsorganisaties roepen de informateur en de onderhandelende partijen op om in het nieuwe regeerakkoord op te nemen dat er een Deltaplan voor het lerarentekort komt. Dit Deltaplan gaan verschillende bonden en werkgevers samen met een nieuw kabinet verder uitwerken.

Kijk voor meer informatie op de website van de FvOv.