Opstart na de meivakantie: artikel Peter Mol

Peter Mol schrijft in zijn artikel Heb oog voor stille leerlingen, juist nu!over het belang van de opstart van het ‘gewone schoolleven’ en vraagt daarbij speciale aandacht voor de stille leerlingen en richt zich  specifiek op de rol van de begeleider.