Passend onderwijs zonder thuiszitters: het kan wel!

Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado: “Recht op onderwijs, daar is lef voor nodig. Dat kan je niet alleen, daar heb je de partners in onderwijs, de ouders en de gemeente bij nodig.”

Het doel van LANSbrekers is om Leerlingen Allemaal Naar School te laten gaan. Tijdens de bootcamp, dat plaatsvindt in het congrescentrum Papendal, staan drie vragen centraal:
•  Wat weten we over de oorzaken en oplossingen van thuiszitten?
•  Wat zijn de mogelijkheden en middelen waarover we nu al beschikken om thuiszitten tegen te gaan? En;
•  Hoe kunnen wij een einde maken aan thuiszitten?

Samen sterk

De spil van ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters’ zijn de actieve, lokale en regionale netwerken van mensen, de ‘LANSbrekers’ van samenwerkings- verbanden, primair- en voortgezet onderwijs, scholen en gemeenten, die elkaar vinden als partners in de aanpak van thuiszitten. Samen vormen zij een netwerk dat actief is op lokaal en regionaal niveau. Zij gaan samen met ouders op een zeer praktische en oplossings- gerichte wijze aan het werk met kinderen en jeugdigen die thuiszitten of bij wie dat dreigt te gebeuren. Deze lokale en regionale netwerken worden verbonden zodat een landelijk netwerk ontstaat dat informatie en ervaringen deelt. De beweging ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters’ komt daarmee goed op gang.

Meer informatie over dit initiatief leest u op: http://www.lansbrekers.nu/