Pensioenvoorlichting ABP-transitieplan

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht geworden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop onze pensioenen tot stand komen. De keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling worden opgenomen in een transitieplan. Dit plan wordt (onder meer) aan de leden van de vakbonden voorgelegd. Leden van de LBBO zijn lid van de vakbond FvOv, wat deel is van de CMHF. De CMHF wil dat haar leden een weloverwogen besluit kunnen nemen voordat zij hun stem hierover uitbrengen, daarom vinden er twee bijeenkomsten plaats met als doel het transitieplan toe te lichten.

ABP wil op 1 januari 2027 overgaan naar de nieuwe regels voor pensioenen. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben binnen de kaders van de pensioenwet WTP bepaald hoe deze nieuwe regels er voor ABP precies uit gaan zien.

Hoorrecht

De verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers hebben de gelegenheid gekregen om hun oordeel te geven over het concepttransitieplan. Zodra het proces rondom het hoorrecht volledig is afgerond, zal de CMHF het transitieplan voorleggen aan de leden.

Ledenraadpleging

De stemming over het transitieplan zal via de bij de CMHF aangesloten verenigingen, waaronder de FvOv, plaatsvinden. De FvOv zal de leden tijdig nader informeren over de wijze waarop zij hun stem kunnen uitbrengen. Naar verwachting zullen deze stemmingen in de eerste helft van juni 2024 plaatsvinden.

Pensioenvoorlichting

Om jou te helpen tot een afgewogen oordeel te komen, zal de CMHF uitleg geven over het transitieplan. Tijdens de bijeenkomst is het vanzelfsprekend ook mogelijk om vragen te stellen. Je kunt je aanmelden om live aanwezig te zijn, maar het is ook mogelijk om hier digitaal bij aan te sluiten.

Het volledige ABP-transitieplan 2024 vind je hier.
Een samenvatting van het ABP-transitieplan vind je hier.

Er zijn twee bijeenkomsten gepland:
De eerste bijeenkomst is op 15 mei in Nieuwegein: aanmelden kan hier.
De tweede bijeenkomst is op 30 mei in Den Haag: aanmelden kan hier.