Per 1 augustus: onderzoekskaders inspectie herzien

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders. In deze onderzoekskaders staat beschreven waar de inspectie toezicht op houdt en hoe. Ieder jaar worden de kaders bijgesteld om nieuwe wetgeving te verwerken. Daarnaast worden ze periodiek herzien, zoals in 2017, toen de uitgangspunten van het toezicht werden aangepast (het toezicht werd bestuursgericht). Dit onderzoekskader van 2017 is geëvalueerd en op basis daarvan herzien.

Meer over alle aanpassingen lees je op de website van de onderwijsinspectie.