Praat mee over de conceptkerndoelen

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en intern begeleiders die mee willen denken over de recent opgeleverde nieuwe (concept)kerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde. Hoe bruikbaar zijn deze conceptkerndoelen naar verwachting in de onderwijspraktijk? Hoe kunnen ze straks worden vertaald naar de lespraktijk? Via deelname aan een regiobijeenkomst en een praktijkopdracht ontvangt SLO graag jouw input. Op basis hiervan worden de conceptkerndoelen verder aangescherpt, zodat er straks een definitieve set ligt die goed aansluit bij de onderwijspraktijk. Scholen kunnen op deze manier ook alvast kennismaken met de vernieuwde kerndoelen.

SLO is op zoek naar onderwijsprofessionals die in de periode van januari t/m maart 2024 één van de acht regiobijeenkomsten bij willen wonen en een praktijkopdracht in de eigen school uit willen voeren. Dit vergt een totale tijdsinvestering van ongeveer drie dagdelen. Scholen krijgen hiervoor een vergoeding.

Om de regiobijeenkomst bij te wonen en de praktijkopdracht uit te voeren is het belangrijk dat er per school circa drie collega’s deelnemen, die vanuit verschillende perspectieven feedback kunnen geven. Daarbij is het zeer gewenst dat het team bestaat uit een schoolleider, leraar en IB’er of taal- en rekencoördinator.

Locaties en tijden

De regiobijeenkomsten vinden – steeds van 16.00 tot 20.00 uur – plaats op:

  • Do 18 januari in Utrecht
  • Di 23 januari in Deventer
  • Di 30 januari in Amsterdam
  • Di 6 februari in Roermond
  • Di 27 februari in Rotterdam
  • Di 5 maart in Leeuwarden
  • Di 12 maart in Bergen op Zoom
  • Di 19 maart in Groningen

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot en met 18 december 2023. Meer informatie vind je op de website actualisatiekerndoelen.nl