Protocol volledig openen basisonderwijs

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld.

Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel open te stellen. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Lees HIER het protocol van de sociale partners.