Quickscan Burgerschap

In samenwerking met Stichting School & Veiligheid lanceerde de PO-Raad op 23 juni 2020 de Quickscan Burgerschap. De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor basisscholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het burgerschapsonderwijs in hun school.

De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. Om je nog beter op weg te helpen zit er aan de QuickScan een toolbox met tips, links, informatie en voorbeelden.

Lees meer op de website