Quickscan van Dyslexie Centraal: doe mee

Hoe staat het met de lees- en spellingvaardigheden van leerlingen in het primair onderwijs? Wat is de invloed van de coronamaatregelen op die vaardigheden geweest en welke impact heeft het lerarentekort? Hoeveel doorverwijzingen naar ED-zorg (ernstige dyslexie) zijn er in de praktijk?

Het netwerk Dyslexie Centraal – waar ook de LBBO in participeert – wil zicht krijgen op wat er speelt in de huidige praktijk van signalering, begeleiding en behandeling van leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Daarom zet het netwerk een korte vragenlijst uit onder intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, poortwachters en zorgaanbieders in het primair onderwijs.

Afhankelijk van de inzichten die deze quickscan oplevert, zullen de aangesloten organisaties bekijken of er verder onderzoek nodig is of dat er (beleids)maatregelen nodig zijn.

Het invullen van de vragenlijst kost slechts een paar minuten tijd (en wellicht wat opzoekwerk). Ga naar de vragenlijst en geef je input.