Reactie op De Staat van het Onderwijs 2022

Om ervoor te zorgen dat de resultaten op het gebied van taal en rekenen weer toenemen, is het belangrijk om te investeren in leraren, stelt de onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs 2022. De LBBO pleit voor een cruciale rol van begeleiders: ‘Zij zien waar leraren in kunnen groeien.’

De Inspectie van het Onderwijs presenteerde gisteren het rapport De Staat van het Onderwijs 2022. Een van de belangrijkste aanbevelingen: de ‘jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet een halt toegeroepen worden’. Dit is nodig om alle jongeren volwaardig mee te laten doen in de maatschappij én het is haalbaar, schrijft de inspectie. De aanpak: onder andere veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren.

Focus op kwaliteit
Het is niet niks wat de onderwijsinspectie schrijft over de onderwijsontwikkelingen in het afgelopen jaar, vindt Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs, bestuurslid van de LBBO. ‘De inspectie schetst hoe enorm groot de impact van corona was, dat het nog steeds niet is gelukt om het lerarentekort op te lossen en dat we maar niet in staat zijn om aan alle leerlingen gelijke kansen te bieden. Ik vraag me af: hoe kán dat?’
Ze is het met de inspectie eens dat een ommekeer broodnodig is. Dat er een structurele oplossing moet komen voor het lerarentekort staat buiten kijf. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van onderwijsprofessionals – dat draagt er mede aan bij dat het vak aantrekkelijker wordt. ‘De LBBO is hier volop mee bezig. Onder andere via onze LBBO Academie investeren we in de kennis en kunde van begeleiders. Willen we het onderwijs verbeteren, dan is focus op kwaliteit essentieel.’

Cruciale rol van begeleiders
Om een trendbreuk te realiseren is volgens de inspectie een goede samenwerking tussen alle partijen – politiek, wetenschap, bestuur en school – een must. Vergeet de begeleiders niet, benadrukt Buijsrogge-Ruijs. ‘Juist begeleiders kunnen een cruciale rol spelen in de professionalisering van leraren. Zij zien waar leraren in kunnen groeien en wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. Zet daarom begeleiders in hun kracht en neem hen serieus. Als begeleiders, schooldirecties en schoolbesturen goed samenwerken, kan er gerichte scholing van leraren plaatsvinden, waardoor de kwaliteit van het handelen daadwerkelijk omhooggaat.’

Van ib’er naar kwaliteitscoördinator
Niet voor niets is de LBBO de motor achter de ontwikkeling ‘van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator’. Kwaliteitscoördinatoren richten zich met name op de kwaliteit van het leren in de school. ‘De inspectie geeft aan dat alle scholen moeten werken aan een visie op taal en rekenen en deze moeten vertalen naar concrete doelen en normen. De kwaliteitscoördinatoren of intern begeleiders zijn hierbij van grote meerwaarde. Zij verzamelen de data die nodig zijn om nieuwe doelen te kunnen formuleren en om te bepalen wat er nodig is om doelen te halen. Begeleiders sturen op kwaliteitsverbetering van het onderwijs; dat wat juist nu zo hard nodig is.’

Kwaliteit van samenwerkingsverbanden
Opvallend is dat de inspectie concludeert dat een derde van de samenwerkingsverbanden hun kwaliteitszorg niet goed op orde heeft. Het gevolg daarvan is dat leerlingen niet goed gezien worden en ze minder passend onderwijs krijgen. ‘Het maakt dus nog steeds uit waar je als kind woont in Nederland. Dat is onacceptabel’, stelt het LBBO-bestuurslid. ‘Het is de hoogste tijd voor een verandering. Samenwerkingsverbanden zouden met elkaar moeten samenwerken, zodat ze kunnen leren van elkaar. Ze moeten uit hun eigen cirkel stappen, van hun eigen eiland af, richting intensieve samenwerking.’

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs
De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is volgens de inspectie ook een zorgpunt. ‘Het blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen in groep 8 de referentieniveaus wel beheersen, maar dat in de brugklas het niveau weer omlaaggaat. Dat is ontzettend jammer. De samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs moet beter. De LBBO pleit hier al jaren voor.’

Meer lezen over De Staat van het Onderwijs 2022? Op de website van de onderwijsinspectie kun je het rapport downloaden en een nieuwsbericht lezen.

Ouders en Onderwijs publiceerde De Staat van de Ouder 2022, dat in het teken staat van de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. In dat rapport wordt onder meer duidelijk dat ouders vinden dat er nog veel te verbeteren valt als het gaat om het schooladvies en de eindtoets. Lees meer op de website van Ouders en Onderwijs.