Reactie van de LBBO op de elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs

28 juni 2017

De LBBO heeft een reactie geschreven op de elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Klik hier om de reactie te lezen 

Afdrukken