Regiobijeenkomst Midden 14 oktober verplaatst

Inschrijven hiervoor is mogelijk via www.lbbo.nl/onze-activiteiten.
De reeds ingeschreven deelnemers zijn op de hoogte gesteld.