Regiobijeenkomsten landelijke norm basisondersteuning

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag. Met de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden de vrijheid gekregen om zelf te definiëren wat er onder de basisondersteuning valt. Dit kan voor grote regionale verschillen zorgen. Een landelijke norm voor basisondersteuning is helpend zodat ouders, leerlingen en leraren weten waar zij op kunnen rekenen. Deze norm beschrijft welke basisondersteuning elke schoollocatie moet bieden en wat leerlingen en ouders van een school mogen verwachten. De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden, met als doel dat alle kinderen in Nederland uit mogen gaan van eenzelfde basisniveau van ondersteuning op iedere school. Het ministerie van OCW heeft, namens voormalig minister Wiersma, AOb en Ouders & Onderwijs, gevraagd om tot een voorstel van een landelijke norm te komen. Zij worden hierbij ondersteund door het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en P2.

Help jij mee met de landelijke norm?

Eind februari/begin maart wordt er door het hele land input verzameld voor de invulling van de landelijke norm. Er zullen gesprekken plaatsvinden met leerlingen, ouders, leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en experts. Wat vinden zij vanuit hun ervaringen belangrijk om rekening mee te houden, waar lopen ze nu tegenaan en welke adviezen willen zij meegeven? Verder wordt er feedback verzameld op eerste ideeën. De resultaten worden verwerkt in een conceptvoorstel dat vervolgens breder getoetst en getest zal worden.

Praat jij mee? Tijdens vier bijeenkomsten kan je input geven voor de invulling van de norm. De bijeenkomsten vinden plaats in:

  • Wolvega 18 maart 19.00 – 21.00 (Speciaal) voortgezet onderwijs
  • Helmond 21 maart 16.00 – 18.00 (Speciaal) basisonderwijs
  • Utrecht 26 maart 19.00 – 21.00 (Speciaal) basis- én voortgezet onderwijs
  • Online 4 april 19.00 – 21.00 (Speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs

Er zijn beperkte plekken, een week van te voren ontvang je een bevestiging of je kunt deelnemen. Meld je voor 8 maart aan via deze vragenlijst.

Wil je verder nog reageren of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar basisnorm@aob.nl.