Ruim drie miljard euro extra voor het primair en voortgezet onderwijs

Het kabinet investeert – in vergelijking met de afgelopen periode – 3,3 miljard euro extra in het primair en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de Miljoenennota die dinsdag, op Prinsjesdag, werd gepresenteerd. Het geld is met name bedoeld voor:

  • het verbeteren van het onderwijs in de basisvaardigheden
  • salarisverbetering van het personeel in het primair onderwijs
  • werkdrukverlichting in het voortgezet onderwijs
  • bijscholing van leraren en schoolleiders
  • bevorderen van kansengelijkheid

In de afgelopen tijd heeft minister Wiersma deze plannen al aangekondigd.

Lees meer op de website van het ministerie van OCW. Of download de Rijksbegroting 2023 voor OCW.