Salarissen onderwijspersoneel gaan omhoog

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet fors gaat investeren in het onderwijs. Er komt 1,5 miljard euro vrij, onder meer voor de verhoging van de salarissen van leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Het personeel op scholen met veel kwetsbare leerlingen krijgt bovendien een extra, structurele toelage boven op het salaris.

 Vrijdag 22 april ondertekenden vertegenwoordigers van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (waarbij de LBBO is aangesloten), AOb, CNV en AVS samen met de VO-raad, PO-Raad en minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs het zogeheten Onderwijsakkoord. Dit akkoord betekent een forse verbetering van de salarissen in het primair onderwijs en een verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook geeft het input voor een bredere werkagenda, die er in de komende jaren voor moet zorgen dat het lerarentekort wordt aangepakt en het onderwijs verbetert.

De maatregelen

Wat betekent het akkoord concreet? De belangrijkste punten op een rij:

  • De salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt verkleind. Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu hetzelfde verdienen als hun collega’s (in een vergelijkbare functie) in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat basisschoolleraren er in de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit gaan (een stijging van 5.300 euro per jaar op basis van een voltijdsalaris). Ook onderwijsondersteuners gaan erop vooruit, al geldt voor hen dat de kloof met het voortgezet onderwijs minder groot is.
  • Op scholen met veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgt het onderwijspersoneel een structurele arbeidsmarkttoelage boven op het salaris. Dit moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om op deze scholen aan de slag te gaan.
  • De werkdruk in het voortgezet onderwijs wordt verkleind. Hiervoor wordt 300 miljoen euro vrijgemaakt (zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd). De vakbonden en de VO-raad maken afspraken over de besteding.
  • Leraren krijgen meer tijd en ruimte voor ontwikkeling en bijscholing. Hiervoor is structureel 118 miljoen euro beschikbaar.

 

Lees meer op de website van het ministerie van OCW.