Save the date: landelijke conferentie voor begeleiders

De LBBO, het Steunpunt Passend Onderwijs en BiOND organiseren opnieuw een landelijke conferentie voor begeleiders in het onderwijs. Op 5 oktober kun je nieuwe inzichten opdoen rond het thema ‘overgangen in het onderwijs’.

Leerlingen hebben gedurende hun schoolloopbaan te maken met allerlei overgangen: ze gaan regelmatig van de ene naar de andere onderwijsplek. Tijdens de conferentie komen alle overgangen (van kinderopvang tot en met mbo) aan bod. Vragen waarop je antwoorden krijgt: Wat is er nodig om de overgangen soepel te laten verlopen? Wat is de rol van jou als begeleider hierin? Hoe kun je alle leerlingen bij een volgende stap échte aandacht geven? Gedurende deze interactieve dag doe je nieuwe inzichten op en leer je van en met collega’s uit het hele land en uit alle onderwijsgeledingen.

Praktische informatie
Datum: 5 oktober 2022.
Doelgroep: (intern) begeleiders en ondersteuningscoördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs en mbo.
Locatie: centraal in het land.
Tijd: van 9.30 tot 16 uur.

Meer info en aanmelden: in mei volgt meer inhoudelijke informatie en kun je je inschrijven.