Scan Passend Onderwijs vernieuwd

Oberon heeft in samenwerking met diverse experts en gebruikers uit het primair en voortgezet onderwijs de Scan Passend Onderwijs vernieuwd. Aanleiding hiervoor was de Kamerbrief Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs.

De scan kan worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het primair of voortgezet onderwijs. Er is nu ook een optie om een vragenlijst aan ouders voor te leggen. Hierdoor ontstaat er een nog completer beeld van het passend onderwijs op jouw school. Wat gaat al goed? Welke aandachtspunten zijn er? En waar liggen de risico’s?

De scan richt zich op zeven domeinen: visie en beleid, ondersteuning in de school, samenwerking en expertisebenutting partners, positie van de leerling, positie van de ouder, kwaliteitszorg en cultuur en bekwaamheden leraren.

Lees meer op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs of ga direct aan de slag met de scan.