Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Online zelfevaluatie-instrument

Dit online zelfevaluatie-instrument  van dyslexie centraal kan als startpunt dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3.

Lees meer over Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen