Soepele overgang van po naar vo: wat doen swv’en?

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte is de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs een kwetsbaar moment. Hoe zorgen samenwerkingsverbanden ervoor dat die overgang soepel(er) verloopt en er een doorlopende leerlijn tussen primair en voortgezet onderwijs wordt gerealiseerd?

Het Steunpunt Passend Onderwijs is samen met diverse organisaties, waaronder de LBBO, op zoek naar antwoorden op deze vraag. Daarom is er een vragenlijst opgesteld over dit thema. Het steunpunt roept onderwijsprofessionals, waaronder begeleiders, op deze vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze inventarisatie wil het steunpunt goede voorbeelden gaan delen en waar mogelijk aanbevelingen doen.

Deel jouw ervaringen en kennis en ga naar de vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer tien minuten en kan tot 30 september 2021.