Subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021

De minister verstrekt subsidie met als doel dat de leerlingen die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden. Scholen bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven.
Inmiddels is er een tweede ronde geweest om de subsidie voor Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan te vragen. Voor 1 december 2020 is het mogelijk voor de 3de ronde een aanvraag te doen via de link:

Er is al onderzoek gedaan naar wat effectieve interventies zijn bij leerachterstanden.

Meer informatie over het verantwoorden van de Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs kun je hier vinden.

Inmiddels zijn al heel wat scholen aan de slag met deze subsidie.Veel creatieve oplossingen zijn gevonden door de extra inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten.
Op de website van de rijksoverheid staat een link www.weeropschool.nl voor meer praktische voorbeelden en via www.lesopafstand.nl/loket is het mogelijk om vragen te stellen.

Wie weet kan dit ook op jouw school helpen om de ondersteuning op te zetten of te verbeteren. Succes!