Subsidieronde ‘onderzoek gelijke kansen bij overgang po-vo’

Hoe kan de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zó worden vormgegeven dat de kansengelijkheid wordt bevorderd? Consortia bestaande uit onderzoekers en ‘praktijkprofessionals’ kunnen subsidie aanvragen bij het NRO voor onderzoek rond deze vraag.

Er zijn al veel maatregelen bedacht om kansenongelijkheid bij de doorstroom po-vo tegen te gaan. Maar vaak is het niet duidelijk hoe effectief deze maatregelen zijn. De onderzoeken moeten inzicht bieden in welke aanpakken, gericht op gelijkere kansen voor leerlingen bij de overgang van po naar vo, effectief zijn, wanneer dat zo is en waarom.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 april 2024. In het najaar van 2024 wordt besloten welke aanvragen worden toegewezen. Het NRO organiseert op 18 december 2023 een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Meer informatie vind je op de website van het NRO.