Subsidies voor heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen tot en met 22 september 2022 de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ aanvragen. Het doel van de subsidie is scholen te stimuleren brugklassen in te richten waarin leerlingen met verschillende basisschooladviezen zitten. Zo krijgen deze leerlingen meer tijd om op het voor hen beste passende niveau te komen.

Daarnaast kunnen scholen (opnieuw) subsidie aanvragen voor het afnemen van capaciteitentesten bij leerlingen in de eerste twee leerjaren, zodat er meer inzicht ontstaat in hun potentie. Deze subsidie kan tot en met 4 oktober aangevraagd worden.

De beide subsidies zijn onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidies vind je op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Je kunt de subsidie daar ook aanvragen: