Tweede kamer stemt in met inpassing lwoo en pro in passend onderwijs

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs. Dinsdagmiddag stemden de Kamerleden over de wet en over de amendementen en moties die tijdens de wetsbehandeling zijn ingediend. De Tweede Kamer was grotendeels positief over de integratie van lwoo en pro.

Samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning

Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro. Daarmee worden zij verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben, zodat ze goed kunnen afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

Aandacht voor de positie van het praktijkonderwijs

De Tweede Kamer had nog zorgen over de positie van het praktijkonderwijs in de samenwerkingsverbanden. Enkele partijen vroegen of het wel verstandig is om samenwerkingsverbanden de ruimte te geven om eigen criteria op te stellen voor pro. Op initiatief van de PvdA is de mogelijkheid om eigen criteria op te stellen voor praktijkonderwijs (via opting out) daarom uit de wet gehaald. Dat betekent dat samenwerkingsverbanden er alleen voor kunnen kiezen om de criteria voor lwoo zelf te bepalen.

Inwerkingtreding op 1 augustus 2015

De volgende stap is de wetsbehandeling in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt, gaat de wet op 1 augustus 2015 in. Vanaf dat moment moeten de samenwerkingsverbanden zich voorbereiden op de toewijzing van lwoo en pro. Dit doen zij door hun ondersteuningsplan aan te passen. Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden vervolgens verantwoordelijk voor het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en pro en de bijbehorende budgetten.

(bron: www.passendonderwijs.nl)