Tweede oproep aan politiek: ‘Investeer in onderwijs in plaats van te bezuinigen’

Volgende week is de behandeling van de Onderwijsbegroting 2017 in de Tweede Kamer. Tijdens de Algemene Beschouwingen op de Rijksbegroting leidde de eerste oproep tot het aannemen van de motie Pechtold c.s. (Kamerstuk 34550-11): de regering zei toe dat de zogenaamde ramingsbijstelling van -150 miljoen euro niet ten koste zou gaan van de bekostiging van scholen. De Stichting benadrukt dat dekking hiervoor buiten de onderwijsbegroting om gevonden moet worden. 

Klik hier om verder te lezen.