Uitnodiging OCW bijeenkomst ‘ruimte in onderwijstijd in het po’

Vanuit de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) kregen we de vraag om leraren uit te nodigen voor een bijeenkomst over ‘Ruimte in onderwijstijd in het primair onderwijs’ op 17 april. Hieronder vindt je de beschrijving van dit onderwerp:

Hoe mag een school of leraar de onderwijstijd invullen? Wat is er nu al mogelijk? Waar loopt een school of leraar tegenaan? En wat zou de gewenste situatie zijn?

Als het gaat over de onderwijstijd is de huidige wet- en regelgeving soms wat star. Daarom wil de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de wet actualiseren en scholen in het primair onderwijs waar mogelijk meer ruimte bieden. Hierbij gaat het niet over het aantal uren onderwijstijd, maar over hoe onderwijs wordt gegeven binnen deze uren. Welke ruimte is er nodig om het onderwijs te verrijken en meer maatwerk mogelijk te maken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om onderwijs buiten de schoollocatie te geven, of experts in te zetten voor een les. Uiteraard blijft daarbij de kwaliteit van onderwijs de belangrijkste prioriteit.

Graag gaan ze ook met jou in gesprek over dit onderwerp. Vind je het interessant om hierover mee te denken?

Meld je dan aan voor een bijeenkomst op 17 april van 15.30-18.30u bij BCN Utrecht CS (Catharijnesingel 48).

Klik hier om je aan te melden voor een van de sessies.

Wil je ook aan ons kantoor@lbbo.nl een mail en cc info@fvov.nl laten weten dat je je aangemeld hebt? Alvast dank daarvoor!