Vacature decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

Door het vertrek van een van de onderhandelaars van de FvOv is er met ingang van het cursusjaar 2024/2025 een vacature ontstaan voor de functie van ‘decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden’ in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het gaat voornamelijk om overleggen in de sectoren mbo en hbo. Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan twee dagen per week voor jouw collega’s in het onderwijs in te zetten, dan is hier je kans!

Je voert onderhandelingen (samen met de onderhandelaars van de overige onderwijsvakbonden) met de werkgevers in het onderwijs. Onderwerpen van overleg zijn lokale uitwerking van de cao en uit de cao voortvloeiende afspraken en de rechtspositionele consequenties van reorganisatie en fusie. Wanneer er een resultaat wordt bereikt wordt dit met de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen teruggekoppeld.

Je zult voor deze functie bekend moeten zijn met de cao’s in po, vo, mbo en hbo, ervaring in de medezeggenschap is een pre, contactuele eigenschappen zijn een must, flexibiliteit is een vereiste en je moet in staat zijn om snel de kern in beleidsstukken te herkennen. Het werk brengt met zich mee dat je de nodige kilometers (de FvOv vergoedt deze kosten) maakt om bij de school te komen waarmee de afspraak gemaakt is.

Uiteraard krijg je een interne opleiding om welbeslagen ten ijs te komen.

Dit werk valt op basis van de cao onder imperatief verlof, dat betekent dat je werkgever je voor deze dagen moet vrijstellen en daarvoor een vastgestelde vergoeding ontvangt. Formeel blijf je in dienst bij de werkgever.

Hieronder de taakomschrijving van ‘decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden’.

Taakomschrijving decentrale onderhandelaar FvOv

Algemene karakteristiek

De onderhandelaar voert overleggen met de werkgevers in het po, vo, mbo en hbo op basis van de cao’s voor deze sectoren. De onderhandelaar zal bij een onderhandelingsresultaat zorgen voor informatie in de richting van de bij een werkgever werkzame leden, leden kunnen zich uitspreken over het bereikte resultaat.

Daarnaast zal een onderhandelaar op basis van de specifieke deskundigheid en bij ruimte in de jaartaak ingezet kunnen worden op andere terreinen waar de FvOv zich op beweegt. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden voor de Medezeggenschap, Professionalisering en Onderwijsontwikkeling.

Contacten

De onderhandelaar onderhoudt contacten met:

  • De werkgevers in po, vo, mbo en hbo in hun regio
  • De bij deze werkgevers werkzame leden voor wat betreft de collectieve regelingen
  • Met de verenigingen waar deze leden bij zijn aangesloten
  • Met de collega-onderhandelaars van de FvOv
  • Met de collega-onderhandelaars van de overige vakbonden

Overige werkzaamheden

  • Mogelijk scholing voor MR-en en OR-en op verzoek van leden (afhankelijk van de deskundigheid van de onderhandelaar)
  • MR/OR-steunpunt voor de regio waarbinnen men ingezet wordt

 

Je kunt je tot uiterlijk 1 juni 2024 aanmelden voor deze functie bij kantoor@lbbo.nl.