VALIDERING LERARENREGISTER BBB16

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Door zich te registreren laten leraren zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn én dat ze hieraan blijven werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op hun professionaliteit. Door bezoek aan de Beurs Beter Begeleiden 2016 kunnen professionals 6 uren toevoegen aan hun persoonlijke lerarenregister.