Van de PO-raad: De teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 zijn klaar.

Het schrijven van de teksten was een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave. Vanwege de flinke wijzigingen in de cao vonden de PO-Raad en de werknemersorganisaties het extra belangrijk dat de cao-teksten nauwkeurig en helder werden geformuleerd. Het schrijven ervan was daardoor tijdrovend.

De overlegtafel heeft constructief en voortvarend samengewerkt. De PO-Raad en de bonden zijn tevreden met de uitkomst en vertrouwen erop dat schoolbesturen, scholen en werknemers ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid maar in gezamenlijkheid aan de slag kan met de implementatie van de veranderingen.

Regionale bijeenkomsten

De PO-Raad organiseert op 15 en 16 december nog regionale bijeenkomsten waarin de teksten worden toegelicht. schoolbestuurders, schoolleiders, P&O-ers en administratiekantoren kunnen zich hiervoor nog aanmelden.       

Vragen?                                      

Leden van de PO-Raad met vragen over de CAO PO 2014-2015 kunnen contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.