Acties vo uitgebreid

Op 31 mei wordt er gedemonstreerd bij de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad in Driebergen/Zeist. Ben je in de gelegenheid, kom die dag dan van 11.00 tot 12.30 naar congrescentrum Antropia. Het is belangrijk dat we daar met zoveel mogelijk collega’s te zien en te horen zijn! Aanmelden en meer informatie bij info@fvov.nl

Waar gaat het ons om? De meest gestelde vragen:

Waarom is het belangrijk dat we nu actievoeren?

Het VO staat onder druk. We zien, bijvoorbeeld in het recente Onderwijsverslag van de inspectie, dat de resultaten van het Nederlandse onderwijs internationaal aan het dalen zijn. Dat komt niet door de inzet van onze collega’s die elke dag weer keihard werken, maar doordat de werkdruk zo hoog is dat die ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Doordat leraren niet de middelen en de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Kom dus in actie; voor jezelf, voor je collega’s, voor goed onderwijs en dus uiteindelijk voor je leerlingen!

Waarom willen de bonden 20 lesuren, dat is toch niet haalbaar?

Nederlandse docenten geven veel meer lessen dan collega’s in andere westerse landen, dat weten de VO-raad en de politiek ook. Het is een van de oorzaken van de werkdruk. Daarom willen we de lestaak verminderen naar 20 lesuren, het Europese gemiddelde. We snappen best dat dit niet in één keer kan, maar we willen dat in deze kabinetsperiode stappen gezet worden. Er zijn trouwens al scholen waar een lestaak van 23 of zelfs 22 uren de norm is. Het kán dus wel.

Als we 20 uur les gaan geven zijn er toch veel extra docenten nodig? Zijn die er wel?

Veel jonge collega’s stoppen binnen vijf jaar, daarnaast kampen veel collega’s met burn-out klachten. En dat komt vooral door de enorme werkdruk. Als we de werkdruk terugdringen wordt het beroep aantrekkelijker. En als we niets doen aan de werkdruk, zal het alleen maar moeilijker worden om nieuwe docenten te vinden. Daarnaast kan door de verruiming in de wetgeving ook ruimte worden gevonden in de onderwijstijd die aan leerlingen wordt aangeboden.

Waarom willen de bonden kleinere klassen?

De afgelopen jaren zijn de klassen in het VO steeds groter geworden, het is geen toeval dat ‘plofklas’ het woord van het jaar is geworden. Door passend onderwijs neemt de problematiek van de leerlingen in de klas bovendien toe. Iedereen wil graag dat leraren maatwerk kunnen bieden. Beleidsmakers, ouders én wijzelf hebben graag oog voor alle leerlingen. Dan kan niet als je elke week tien á twaalf verschillende klassen van dertig leerlingen draait.

Wat doen de bonden voor het OOP?

Ook bij het OOP is de werkdruk de afgelopen jaren gestegen. Taken worden steeds complexer, maar de beloning is niet omhooggegaan. Wij willen een betere waardering van de functies van het OOP.

De VO-raad roept haar achterban op om eenzijdig per 1 juni 2,35 procent salarisverhoging uit te betalen, kan dat zo maar?

Of besturen dat inderdaad gaan doen, is hun individuele keuze – dat zal per bestuur verschillen. Dat betekent dat het van jouw bestuur afhangt of er uitbetaald zal worden. Wij eisen in elk geval een salarisverhoging voor de hele sector. En onze eis ligt hoger dan 2,35 procent.

Waarom willen de bonden de afspraken over de werkdruk in de cao vastleggen?

De werkgevers willen geen centrale afspraken maken over de beheersing van de werkdruk. Zij willen dit per school regelen, bijvoorbeeld in individuele gesprekken tussen docenten en hun leidinggevenden. In de praktijk heeft de leidinggevende daarbij het laatste woord: een wens van een docent kan worden ingewilligd, of niet. Wij willen een ondergrens van rechten in de cao vastleggen, zodat je als docent je recht gewoon kunt afdwingen als dat nodig is.
Zo’n ondergrens voorkomt ook dat de arbeidsvoorwaarden op verschillende scholen te veel uit elkaar gaan lopen.

Laat je horen!

Wij roepen docenten en ondersteuners in het voortgezet onderwijs op om via sociale media duidelijk te maken dat de kwaliteit en continuïteit in het onderwijs onder druk staan. Laat via #VOonderdruk weten dat er nu iets moet worden gedaan aan de werkdruk.

Download de flyer vanaf de website VO-onderdruk.nl en hang hem op in je lokaal, op de gang, op je raam, deur of waar dan ook!

De nieuwste ontwikkelingen over de cao en de acties vind je op: VO-onderdruk.nl