Vanuit de FvOv: Brief van minister Slob mist sense of urgency!

29 augustus 2018

In de kamerbrief ‘Extra actie tegen het lerarentekort’ van de ministers Slob en van Engelshoven leggen deze het zwaartepunt van de acties om het lerarentekort tegen te gaan in de regio.

Lees verder op de site van de FvOv

 

Afdrukken