Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po is een feit!

Salarisstijging
Met ingang van 1 september gaan leraren er flink op vooruit. Alle leraren wordt een functie in een hogere schaal aangeboden, een (vak)leerkracht LA wordt geplaatst in de nieuwe L10-schaal, een (vak)leerkracht in LB wordt in de nieuwe L11-schaal geplaatst. De LA-functie (schaal 9) komt volledig te vervallen. Daarnaast ontvangen alle werknemers een salarisverhoging van 2,5% vanaf 1 september en een eenmalige uitkering van €750 euro in oktober. Tenslotte ontvangen leraren in oktober een eenmalige uitkering van 42% van het nieuwe maandsalaris. In 2019 en 2020 komt daarnaast gefaseerd nog 70 miljoen beschikbaar voor de verhoging van salarissen van leraren.

Werkdruk
In het bestrijden van de werkdruk wordt de teams een belangrijke rol gegeven. De teams bespreken zelf welke taken verricht moeten worden en hoe deze in het team verdeeld worden. We nemen afscheid van de 40-urige werkweek en basismodel en overlegmodel om zo het gesprek tussen de collega’s goed op gang te brengen.

Er is meer nodig
Met de overeengekomen salarismaatregelen zetten we een flinke stap in de richting van het VO maar we zijn er nog niet. Daarvoor is extra geld nodig van het kabinet, het PO-front strijdt daar al anderhalf jaar voor. Toch is Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, niet ontevreden, ‘Leraren in het PO gaan er met de overeengekomen maatregelen flink op vooruit, dat hebben ze dubbel en dwars verdiend. Dit konden we als partijen niet laten liggen. De kloof met het VO is verkleind maar nog niet overbrugd, daar leggen we ons niet bij neer.’

Gezamenlijk persbericht cao-partijen

CAO-PO Onderhandelaarsakkoord 06-06-2018

Bijlage 1 bij onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2018

Bijlage 2 bij onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2018

Bijlage 3 bij onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2018