Vanuit de FvOv: Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten PO en VO

27 november 2018

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht.

Lees verder op de site van de FvOv

Afdrukken